Privacy & Cookies

Contactgegevens:
https://wteam.trotsmaker.nl

W-team

Rijksstraatweg 51
9841PA
Niezijl
info@wteam.nl
06-43858579

KVK:   70493413
BTW: NL001584876B39

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder W-team, gevestigd aan Rijksstraatweg 51 – 9841PA Niezijl. W-team, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. W-team streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Wat is het doel voor het werven van persoonsgegevens?

Het doel van het werven van je persoonsgegevens is om onze diensten aan je te kunnen leveren, je te kunnen informeren en om een zo gericht mogelijke persoonlijke service aan te bieden. Onze taak is om dit volgens de wet- en regelgeving te doen en te zorgen dat we hierin transparant zijn. We gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. Als je aan ons doorgeeft dat je niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens ten alle tijden respecteren.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Om ervoor te zorgen dat je gebruik kunt maken van onze diensten, vragen wij om je persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW-gegevens
– Geslacht/aanhef
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gebruikslogs
– Gebruikersnaam & wachtwoord
– Taal
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens die je via Whatsapp doorgeeft
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– BTW-nummer

Waarvoor en wanneer gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken zullen alleen worden gebruikt voor onderstaande doeleinden. We verkopen uw gegevens niet aan derden.

  1. Om onze producten en diensten te kunnen leveren hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden ook alleen voor dit doeleinde gebruikt.
  2. We informeren onze klanten over hun bestelling. Dit doen we bij al onze bestellingen.
  3. Met jouw toestemming houden we je op de hoogte van nieuws of producten van W-team. Dit doen we alleen als je hier nog niet voor uitgeschreven bent, of met jouw toestemming. Wij bieden je zelf de mogelijkheid om je voor deze berichtgeving aan te melden wanneer je wilt! Bij mailingen kun je dit bijvoorbeeld doen door te klikken op ‘afmelden’ onderaan de mailing.
  4. W-team analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Hiermee proberen we onze diensten zo interessant en functioneel mogelijk te houden.
  5. We proberen ook alert te zijn voor misbruik van onze diensten. In sommige gevallen gebruiken we je persoonsgegevens voor controle en/of ter opsporing van fraude. Dit doen we wanneer er een vermoeden bestaat dat er misbruik wordt gemaakt.
  6. Wanneer je een vraag of een klacht hebt, willen we graag met je in contact kunnen komen. In sommige gevallen hebben we daarvoor je persoonsgegevens nodig. Dit doen we in geval van specifieke vragen of klachten.
  7. Soms zijn we genoodzaakt om je persoonsgegevens aan autoriteiten en/of derden te verstrekken. Dit doen we zodat we kunnen voldoen aan de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voorbeelden zijn de Belastingdienst, betaalproviders, pakketbezorgers en ons administratiekantoor. In geen geval geven we je gegevens met een ander doel door. Ook melden we alleen de gegevens die van belang zijn voor deze partijen (zie ook: “Met wie we je persoonsgegevens delen”).

Verwerkt W-team ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Nee, we verwerken alleen de gegevens zoals hierboven vermeld. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wteam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat doet W-team met mijn online account op de website?

Via je W-team account kun je op een eenvoudige manier en op een centrale plek je persoonsgegevens beheren, bewaren en gebruiken. Zo hoef je niet iedere keer je persoonsgegevens opnieuw in te voeren. Het is mogelijk om je persoonlijke gegevens op te vragen en/of te wissen. Stuur hiervoor een mail naar info@wteam.nl  Periodiek brengen wij je op de hoogte van eigen soortgelijke producten of diensten via onze nieuwsbrief, tenzij je je hiervoor hebt afgemeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

W-team neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van W-team) tussen zit.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

W-team bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen aan de hand van de richtlijnen van de belastingdienst, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomt ten uitvoer te leggen.

Met wie we je persoonsgegevens delen

W-Team verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. W-team blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De derden van W-team zijn:

Mailchimp
PostNL
Belastingdienst
Administratiekantoor Hoeksema

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

W-team gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. W-team gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Daarnaast plaatsen we analytische cookies die gegevens van een websitebezoek meet. Deze cookies werken nauw samen met de functionele cookies. W-team gebruikt analytische cookies ook om het gedrag van bezoekers in kaart te brengen en om te meten wie onze doelgroepen zijn. Hiervoor gebruikt W-team Google Analytics. Tot slot willen we in de toekomst gebruik maken van Tracking cookies. Met deze cookies verzamelen we informatie over gebruikers en bezoekers van onze website zodat we voor jou interessante en op maat gemaakte advertenties kunnen laten zien.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Hierin kun je een keuze in het soort cookies dat we mogen plaatsen en daarmee voor welke gebruikerservaring je kiest. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar]

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door W-team en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wteam.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
W-team wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

W-team neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zowel online als offline.
De webshop maakt gebruik van een SSL-certificaat (Secure Sockets Layers) om uw gegevens tijdens het bestellen te beschermen Ook maken wij afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘bewerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

Contact

Als je opmerkingen of vragen hebt over deze privacyverklaring of als je je persoonsgegevens wilt inzien, dan kun je contact met ons opnemen via de pagina contact.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.

Iconen gebruikt op deze site zijn gemaakt door EpicCoders en Freepik from www.flaticon.com.